Guds Forladte Steder

Keller, Børkop 2005

De glemte bøger. 10 x 10 Bølgepaptavler og tusch
Stalker-rum. Keramik, kakler